Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

svendeprøven-header

Indhold i svendeprøven

Den afsluttende prøve på ernæringsassistentuddannelsen består af:

1. Skriftlig opgave med afsæt i materiale bestående af en helhedsorienteret case, valgfrie emner og obligatoriske spørgsmål. Efterfølgende mundtlig eksamination med udgangspunkt i opgaven.

Skriftlig opgave med mundtlig eksamination skal være bestået, for at eleven kan fortsætte med den praktiske prøve.

2. Praktisk prøve bestående af en selvvalgt opgave og en lodtrukket opgave, der udleveres, når den praktiske prøve begynder.

I forlængelse af den praktiske prøve afholdes en mundtlig eksamination, der består af dialog om elevens praktiske opgaveløsning.

Til brug ved den praktiske prøve udarbejder eleven forinden prøven et skriftligt materiale.

Bekendtgørelser  Uddannelsesordninger 

 

GÆLDENDE EFTER AUGUST 2018

SKOLEVEJLEDNING (Revideret maj 2019: Valgfrie emner gældende Maj 2018 - 2019)

CENSORVEJLEDNING

ØVRIGE MATERIALER HENTES NEDENSTÅENDE UNDER "FØR AUGUST 2018"

 

GÆLDENDE FØR AUGUST 2018

Materialer til afvikling af svendeprøven

ELEKTRONISK OPRETTELSE AF SVENDEPRØVE OG TILDELING AF CASES - skal ske via skolens loginkode til FUE-hjemmesiden

SKOLEVEJLEDNING (Nov. 2018 redaktionel rettelse i afsnit 6 Bedømmelse af den praktiske prøve + i bilag med bedømmelseskriterier)

CENSORVEJLEDNING (Nov. 2018 redaktionel rettelse: Skoler skal ikke længere indstille censor-suppleant)

OBLIGATORISKE SPØRGSMÅL

VALGFRI EMNER (2018 - 2020)

Skema med PRÆSTATIONSKRITERIER

Vejledninger - tilrettelægning

TILRETTELÆGNING AF SVENDEPRØVEN

TILRETTELÆGNING AF DEN PRAKTISKE PRØVE - fælles opstart

FUE anbefaler IKKE, at den praktiske svendeprøve tilrettelægges med et lille rul.

Se ministeriets kriterier for tilrettelægning med et lille rul.

-------------------------------------------------

ELEKTRONISK OPRETTELSE AF SVENDEPRØVE OG TILDELING AF CASES - via skolens loginkode til FUE-hjemmesiden