Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

svendeprøven-header

Afholdelse af svendeprøve

Ernæringsassistentuddannelsen afsluttes med en svendeprøve, der afholdes af skolen i sidste skoleperiode.

Svendeprøvens formål er at vise elevens tilegnelse af de erhvervsfaglige, almene og personlige kompetencer og tager udgangspunkt i kompetencemålene for ernæringsassistentuddannelsen.

Den afsluttende prøve finder sted inden aftaleperiodens ophør, og tidligst tre måneder før aftaleperiodens ophør. I ganske særlige tilfælde 6 måneder før, hvor det skal være forsvarligt og uundgåeligt. "Ganske særlige tilfælde" kan aldrig skyldes forhold på skolen.

Skolen henter selv emnekataloget og de obligatoriske spørgsmål på udvalgets hjemmeside.

Ligeledes trækker skolen selv case-opgaver via login på udvalgets hjemmeside. (Uddannelsesledere har login)

Skolerne sætter casebeskrivelserne og de valgfri emner ind i deres egen skabelon til svendeprøve.

Skolerne skal fremsende dens indstilling af censorer snarest muligt i forbindelse med tilrettelægning af svendeprøven. Fagligt Udvalg foretager herefter den endelige udpegning og fremsender brev til censorer herom.