Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

uddannelsesbevis-header

Censorer

Ved bedømmelsen af svendeprøven medvirker eksaminandens lærer (eksaminator) og en censor, der udpeges af det faglige udvalg.

Information for censorer:

Information om censors rolle samt censorhonorering findes i udvalgets Censorvejledning

Skema til censorafregning (PDF)

Krav til censorer fremgår af eksamensbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse