Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

uddannelsesbevis-header

Bekendtgørelser

COVID-19

13.05.20 BUVM's retningslinjer for fase 2 i genåbning (18. maj) af skoler og uddannelsesinstitutioner

19/03/2020 Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

21/03/2020 Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

17/04/2020 (Historisk) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

09/04/2020 (Historisk) Bekendtgørelse om lukning og gradvis, kontrolleret genåbning af dagtilbud, skoler, institutioner m.v. og om nødpasning i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (COVID-19)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LINK TIL: MERITBILAG - AFSNIT 3 - GODSKRIVNING FOR AMU-KURSER - GÆLDENDE FRA AUGUST 2020

Meritbilaget til bekendtgørelsen gældende fra juli 2020 er uploadet, så der allerede nu kan planlægges uddannelsesforløb, som gælder efter juli 2020, med godskrivning for AMU-kurser gældende til den tid.

 

Bekendtgørelser, der er gældende på erhvervsuddannelsesområdet og for ernæringsassistentuddannelsen:

NY BEK GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2020 Bek nr. 426 af 08/04/2020

BEK GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2019 (jvf. Talentspor udgår): Bek nr. 375 af 09/04/2019

BEK nr. 451 af 07/05/2018 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent (Trin 1 udgår)

BEK nr. 340 af 06/04/201Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent (Ny bek. opdateret med ajourføring af meritbilag)

BEK nr. 1619 af 27/12/2019 Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

BEK nr. 51 af 22/01/2020 Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser

BEK nr. 1279 af 03/12/2014 Bekendtgørelse om krav til udformning af eux-forløb

BEK nr. 37 af 15/01/2020 Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag, og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne og om adgangskurser til erhvervsuddannelser

BEK nr. 172 af 23/02/2015 Bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag m.v. til brug for erhvervsuddannelser

BEK nr. 41 af 16/01/2014  Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser

BEK nr. 262 af 20/03/2007 Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse

LBK nr. 961 af 01/09/2014 Lovbekendtgørelse - EUX-loven

 

Kontakt os

Kontakt FUE på mail fue@sevu.dk eller
på tlf. 38178299.

Vidste du at?

FAKTA - ARK

Er målrettet, kortfattet information om uddannelsen og det at have en ernæringsassistenelev - til brug for det praktikpladsopsøgende arbejde.

Læs mere