Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

uddannelsesbevis-header

Skolebevis

Når den skolemæssige del af den obligatoriske uddannelse er gennemført, herunder afsluttende prøve i skoleundervisningen, udsteder skolen et samlet bevis (skolebevis) for skoleundervisningen til eleven.

OBS! Ny afsluttende skoleerklæring for ernæringsassistentuddannelsen - sendes til FUE

Fagligt udvalg skal ikke længere have tilsendt skolebeviset, som dokumentation i forbindelse med udstedelse af elevens uddannelsesbevis, da der er unødvendige informationer om eleven - jvf. persondataforordningen. I stedet skal skolen nu sende AFSLUTTENDE SKOLEERKLÆRING FOR ERNÆRINGSASSISTENTUDDANNELSEN til fagligt udvalg.

Forudsætning for udstedelse af skolebevis

For at der kan udstedes skolebevis, skal eleven have opnået et gennemsnit på mindst 02 af elevens karakterer for grundfag i hovedforløbet. Eleven skal tillige have opnået mindst 02 i hvert enkelt af de uddannelssespecifikke fag. Eventuelle fag, hvor der ikke gives karakter, skal være gennemført efter reglerne om faget.. Svendeprøven skal ved afslutning af ernæringsassistentuddannelsen være bestået.

For elever, som har startet uddannelsen FØR 1. august 2018, skal Enæringshjælperprøven ved afslutning efter trin 1 være bestået.