Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

uddannelsesbevis-header

Medaljer

FUE uddeler guldmedaljer ved et årligt arrangement - næste gang 22. september 2021

Fagligt udvalg afholder årligt et arrangement for uddeling af guldmedaljer til eleverne. Det betyder, at elever, som tildeles en guldmedalje i perioden 1. juli 2020 - 30. juni 2021, vil få sin medalje overrakt af FUE ved et festligt arrangement den 22. september 2021.

FUE får medaljerne indgraveret med medaljemodtagerens navn, samt årstal for afslutning af uddannelsen.Udgiften til medaljer afholdes af det faglige udvalg.

Skolen orienterer det faglige udvalg om resultatet af de gennemførte prøver for ernæringsassistenter - og, hvis der ud over den højeste karakter tillige skal udfyldes et præstationskriterieskema, medsendes dette.

VIGTIGT - DET ER DATOEN FOR ELEVENS UDDANNELSESSTART, SOM ER SKÆRINGSDATO FOR, HVILKET MEDAÆJEKONCEPT DER GÆLDER.

Uddannelsesstart EFTER 1. august 2020

Eleven kan tildeles en guldmedalje, hvis eleven ved den afsluttende praktiske prøve med efterfølgende mundtlig eksamination opnår 12, OG hvor censor og eksaminator samtidigt, med udgangspunkt i præstationskriterierne beskrevet af FUE, vurderer, at eleven har ydet en exceptionel indsats ud over det forventelige. Præstationskriterierne er oplistet i uddannelsesordningen.

Præstationskriterieskema til udfyldelse ved svendeprøven

Uddannelsesstart EFTER 1. august 2018

Elever kan tildeles en guldmedalje, hvis eleven ved den afsluttende prøve opnår 12 i både den skriftlige opgave med mundtilig eksamination og den praktiske prøve med mundtlig eksamination, OG hvor censor og eksaminator samtidigt, med udgangspunkt i præstationskriterierne beskrevet af FUE, vurderer, at eleven har ydet en exceptionel indsats ud over det forventelige. Præstationskriterierne er oplistet i uddannelsesordningen.

Præstationskriterieskema til udfyldelse ved svendeprøven.

Uddannelsesstart EFTER 1. juli 2017

Elever kan tildeles en guldmedalje, hvis eleven ved den afsluttende prøve opnår 12 i både den skriftlige opgave med mundtilig eksamination og den praktiske prøve med mundtlig eksamination.

Uddannelsesstart FØR 1. juli 2017

Elever, der opnår 12 i både den skriftlige opgaver og den praktiske prøve, modtager præmiering i form af en guldmedalje. Elever, der opnår 12 i den skriftlige opgave og 10 i den praktiske prøve, eller opnår 10 i den skriftlige opgave og 12 i den praktiske prøve, modtager præmiering i form af en sølvmedalje.