Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

uddannelsesbevis-header

Censorer

Ved bedømmelsen af svendeprøven medvirker eksaminandens lærer (eksaminator) og en censor.

Skolen indstiller censor til fagligt udvalg for udpegning, hvorefter udvalget sender udpegningsbrev til censor.

Information for censorer:

Information om censors rolle samt censorhonorering findes i udvalgets Censorvejledning

SKEMA TIL CENSORAFREGNING (PDF) - Gældende for BEK med uddannelsesstart SENEST 31. juli 2020

SKEMA TIL CENSORAFREGNING (PDF) - Gældende for BEK med uddannelsesstart EFTER 1. august 2020 (nyt svendeprøvekoncept)

Krav til censorer fremgår af eksamensbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse