Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

ansoege-header

Selvstændigt praktiksted og praktikvejledning

For at sikre en god praktik er det vigtigt at have fokus på god vejledning.  Der skal være tid til at vejlede eleven, og praktikvejlederen skal være opdateret på nye regler, for i sit daglige arbejde at kunne tilrettelægge uddannelsesforløb og være en god sparringspartner for eleven, samt kunne motivere eleven til at sætte mål for egen læring.

Retningslinjer for godkendelse

Det faglige udvalg har fastsat nogle generelle retningslini­er for godkendelse som selvstændigt praktiksted for ernæringsassistentelever.

OBS! HVIS ALLEREDE GODKENDTE PRAKTIKSTEDER HAR HAFT EN ELEV INDEN FOR DE SENESTE 4 ÅR SKAL MAN IKKE NY-GODKENDES

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema for godkendelse som selvstændigt praktiksted for ernæringsassistentelever.

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledningen til ansøgningsskemaet danner grundlag for det faglige udvalgs godkendelse af køk­ke­ner til at oplære ernæringsassistentelever.

Inspiration for praktikansvarlige

AMU-uddannelse for praktikansvarlige, Praktikvejledning af ernæringsassistenter - kursus 40423

På hjemmesiden TRÆNERGUIDE findes vejledning til et godt praktikforløb.

Ministeriet har udgivet publikationen Den gode praktikplads -  fuldførelse, fastholdelse og frafald i erhvervsuddannelserne.

Kontakt os

Kontakt FUE på mail fue@sevu.dk eller
på tlf. 38178299.

Vidste du at?

FAKTA - ARK

Er målrettet, kortfattet information om uddannelsen og det at have en ernæringsassistenelev - til brug for det praktikpladsopsøgende arbejde.

Læs mere