Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

praktik-header

Voksenelever

En voksenelev er en person over 25 år. Skolen skal tilrettelægge et erhvervsuddannelsesforløb særligt for voksne (euv), hvor der som minimum er 10 procent kortere skoleforløb, og hvor eleven får merit for relevant erhvervserfaring og allerede erhvervede relevante kompetencer.

Dog skal elever, som er 25 år, og ingen relevant erfaring eller relevante kompetencher har, gennemføre uddannelsens hovedforløb i omfang og varighed som på erhvervsuddannelsen for unge. Læs om euv her.

Elever over 25 år, som har haft mindst et års relevant beskæftigelse inden for de sidste fire år, skal have voksenløn, hvis de ansættes inden for Danske Regioner eller KL jf. overenskomsten. Hvis eleven bliver ansat på statens område, skal eleven blot være fyldt 25 år for at få voksenløn jf. overenskomsten.

For elever over 25 år, som ansættes på det private arbejdsmarked, kan arbejdsgiveren selv vælge, hvilken af de 3 hovedoverenskomster (Danske Regioner, KL eller Staten) eleven ansættes på.

Beskæftigelsesministeriets Vejledning til voksenlærlingeordning