Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

ansaette-en-elev-header

Uenigheder og tvister

Opstår der, efter prøvetidens udløb, uoverensstemmelser mellem elev og praktiksted, som parterne ikke selv kan løse, kan uddannelsesaftalen ikke bare ophæves. Kan parterne ikke tale sig til rette, skal det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen underrettes. Fagligt udvalg vil derefter forsøge at forlige parterne.

Tvistighedsnævnet

Hvis der ikke kan opnås enighed mellem parterne, kan uoverensstemmelsen (tvistigheden) indbringes for Tvistighedsnævnet, som er nedsat af undervisningsministeren. Tvistighedsnævnet kan træffe afgørelse om ophævelse af en uddannelsesaftale og om erstatning til den skadelidte. Den afgørelse og de forlig, der indgås af Tvistighedsnævnet, kan indbringes for de almindelige domstole senest 8 uger efter afgørelsen. Erfaringer viser dog, at i langt de fleste sager opnås der forlig mellem praktiksted og elev.

Fagligt udvalgs procedure for elevsager (Nov. 2018)