Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

praktik-header

Tilskudsordninger

AUB

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) foretager udbetalinger til arbejdsgivere, der har elever under uddannelse.

Lønrefusion

Der udbetales lønrefusion fra AUB efter fastsatte satser, når eleven er på skoleophold som led i sin erhvervsuddannelse. Der udbetales en højere sats for voksenelever.

Løntilskud

Virksomheder, der indgår uddannelsesaftale med elever, der tidligere har mistet deres praktikplads uden selv at være skyld i det, kan få AUB-løntilskud, når eleven er i praktik.

Transporttilskud

AUB yder tilskud til transport-/befordringsudgifter, som arbejdsgivere har afholdt i forbindelse med elevens skoleophold.

Udstationering

AUB betaler forskellen mellem den danske og udenlandske løn, hvis eleven udstationeres i udlandet i mindst en måned.