Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

lokale-udd

LUU's opgaver

Der er mange forskellige opgaver i at sikre det lokale udbud af erhvervsuddannelser, herunder ernæringsassistentuddannelsen.

LUU-medlemmer er talerør over for skolen, og har til opgave at sikre, at organisationernes parter har indflydelse på uddannelsen.

Opgaverne kan være at:

  • rådgive skolen om, hvordan der skabes og fastholdes kontakt mellem skolen og det lokale arbejdsmarked for ernæringsassistenter
  • gøre LUU's arbejde synligt for arbejdspladser, der ansætter ernæringsassistenter og disses medarbejdere
  • udbrede kendskabet til uddannelsen
  • dele viden om branchen med skolen
  • bidrage til at sikre kvaliteten af uddannelsen på skolen
  • rådgive Fagligt Udvalg om nye uddannelsesbehov og uddannelsens kvalitet
  • afklare, hvilke valgfag der har betydning for det lokale arbejdsmarked.
  • sikre, at der er tilstrækkeligt med praktikpladser inden for området.
  • medvirke til at afklare eventuelle uoverensstemmelser mellem elever og arbejdsgivere.

En særlig vigtig opgave er at samarbejde med uddannelsesinstitutionen om den lokale uddannelsesplan (LUP).

Kontakt os

Kontakt FUE på mail fue@sevu.dk eller
på tlf. 38178299.

Vidste du at?

ERNÆRINGSASSISTENBOGEN bruges af praktikstedets og eleven i praktikforløbet. Bogen indeholder informaion og øvelser, som bidrager til et optimalt uddannelsesforbløb.

Læs mere