Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

lokale-udd

Dialog med FUE

Det er Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsens opgave at vurdere, om der er behov for ændringer i ernæringsassistentuddannelsen.

Det er afgørende, at de lokale uddannelsesudvalg (LUU) informerer og deler deres viden om de lokale forhold, så FUE kan vurdere det samlede behov.

LUU bør derfor være i dialog med FUE hvis:

  • LUU vurderer, at ernæringsassistentuddannelsen ikke lever op til de lokale branchemæssige krav
  • sammensætningen af elementer i ernæringsassistentuddannelsen ikke er hensigtsmæssig
  • der opstår behov for ændringer i uddannelsens indhold og struktur, fx som følge af nye måder at arbejde på eller nye arbejdsområder
  • LUU er i tvivl om kvaliteten i ernæringsassistentuddannelsen på skolen
  • der er konkret behov for udvikling af nye værktøjer og metoder til styrkelse af kvaliteten i ernæringsassistentuddannelsen

LUU's bidrag til udviklingsredegørelsen

En gang årligt skal det faglige udvalg indsende en udviklingsredegørelse for ernæringsassistentuddannelsen. I udviklingsredegørelsen beskriver FUE den erhvervsmæssige udvikling og udviklingsmuligheder inden for ernæringsassistentens område og tilgrænsende områder. Desuden skal der redegøres for, om der er behov for omlægning, ændringer m.v. i uddannelsen.

Da de lokale uddannelsesudvalg har fingeren på pulsen og følger tendenser og udviklingsbehov lokalt, udsender FUE hvert år en anmodning til de lokale uddannelsesudvalg om at bidrage med input til udviklingsredegørelsen.

 

Kontakt os

Kontakt FUE på mail fue@sevu.dk eller
på tlf. 38178299.

Vidste du at?

ERNÆRINGSASSISTENBOGEN bruges af praktikstedets og eleven i praktikforløbet. Bogen indeholder informaion og øvelser, som bidrager til et optimalt uddannelsesforbløb.

Læs mere