Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

luu-header

Rammer for LUU

Det er en vigtig opgave for det lokale uddannelsesudvalg at medvirke til, at der er et godt samarbejde mellem det lokale arbejdsmarked og uddannelsesinstitutionen.

LUU agerer typisk som rådgivende for uddannelsesinstitutionen i forhold til de erhvervsuddannelser, der har betydning for det lokale område.

LUU har indflydelse på valgfag, da uddannelsesinstitutionen træffer beslutning om lokale valgfag på grundlag af en indstilling fra det lokale udvalg.

LUU betragtes som det faglige udvalgs forlængede arm, og det faglige udvalg kan uddelegere nogle af sine opgaver til det lokale udvalg.

Rammerne for erhvervsuddannelser

Det er vigtigt, at de udpegede LUU-medlemmer har kendskab til de overordnede retningslinjer for erhvervsuddannelser.

Erhvervsuddannelser bliver styret ved hjælp af love og bekendtgørelser. Loven bliver vedtaget i Folketinget, og bekendtgørelserne er ministeriets udmøntning af, hvordan loven skal fungere i praksis.

Erhvervsuddannelser er styret gennem Erhvervsuddannelsesloven, der fastlægger de overordnede regler for uddannelsen. Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser uddyber en lang række regler for uddannelsen, fx om undervisning, prøver og beviser.

I bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ernæringsassistent er der bestemmelser for grundforløbet, rammer for hovedforløbet (varighed, antal skole- og praktikophold mv.), samt en beskrivelse af, hvilke kompetencer eleverne skal opnå.

Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen fastlægger en uddannelsesordning for ernæringsassistentuddannelsen. Uddannelsesordningen giver en konkret beskrivelse af, hvilke fag uddannelsen skal indeholde og supplerer bekendtgørelsens bestemmelser om ernæringsassistentuddannelsen.

Bekendtgørelser

Uddannelsesordning

AUB-ansøgning

De lokale uddannelsesvalg kan få tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag) til arbejdet med at vejlede elever om uddannelser og job.
Ansøgningen skal påtegnes af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen.

Da mange af ansøgningerne erfaringsmæssigt kredser om de samme emner, foreslår Fagligt Udvalg, at flere skoler går sammen om projekter. Derved kan man opnå større og bredere projekter, med et større volumen.

Læs mere

Kontakt os

Kontakt FUE på mail fue@sevu.dk eller
på tlf. 38178299.

Vidste du at?

ERNÆRINGSASSISTENBOGEN bruges af praktikstedets og eleven i praktikforløbet. Bogen indeholder informaion og øvelser, som bidrager til et optimalt uddannelsesforbløb.

Læs mere