Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

lokale-udd-02

LUU en del af uddannelsessystemet

Det lokale uddannelsesudvalg er en vigtig brik i det danske uddannelsessystem.

På det helt overordnede plan bliver erhvervsuddannelsernes indhold styret i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og arbejdsmarkedets parter. Udgangspunktet er, at arbejdsmarkedets parter bedst ved, hvilke kvalifikationer og kompetencer, der er behov for.

Arbejdsmarkedets parter har, på 3 niveauer, en afgørende stemme i forhold til at udforme de faglige mål for uddannelserne:

  • Ministerens rådgivende udvalg - Der er et udvalg for erhvervsuddannelserne (Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser) og for arbejdsmarkedsuddannelserne (Rådet for Voksen- og Efteruddannelse). Rådene består blandt andet af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter
  • Centrale udvalg - Arbejdsmarkedets parter nedsætter landsdækkende faglige udvalg (FUE) og efteruddannelsesudvalg. De faglige udvalg har ansvaret for erhvervsuddannelserne og fastlægger de enkelte erhvervsuddannelsers indhold, varighed, struktur, praktik m.m. Efteruddannelsesudvalgene har ansvaret for arbejdsmarkedsuddannelserne og udvikler nye arbejdsmarkedsuddannelser og fælles kompetencebeskrivelser m.m.
  • Det lokale uddannelsesudvalg (LUU) - På decentralt niveau rådgiver LUU skolen om det konkrete udbud af nye uddannelser.

Forkortelser i uddannelsessystemet

I uddannelsessystemet anvendes rigtig mange forkortelser.

Se en oversigt over de mest relevante forkortelser.

Kontakt os

Kontakt FUE på mail fue@sevu.dk eller
på tlf. 38178299.

Vidste du at?

ERNÆRINGSASSISTENBOGEN bruges af praktikstedets og eleven i praktikforløbet. Bogen indeholder informaion og øvelser, som bidrager til et optimalt uddannelsesforbløb.

Læs mere