Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

luu-header

Lokale uddannelsesudvalg (LUU)

De lokale uddannelsesudvalg fungerer som det faglige udvalgs forlængede arm i samarbejdet med skolerne og praktikstederne.

Udvalgene er placeret på skolerne og består af repræsentanter for de organisationer, der sidder i Fagligt Udvalg.

Arbejdsgivere og arbejdstagere skal være ligeligt repræsenteret, og skal have tilknytning til det geografiske område, som uddannelsen dækker

Læs om udpegning af LUU-medlemmer

AUB-ansøgning

De lokale uddannelsesvalg kan få tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag) til arbejdet med at vejlede elever om uddannelser og job.
Ansøgningen skal påtegnes af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen.

Da mange af ansøgningerne erfaringsmæssigt kredser om de samme emner, foreslår Fagligt Udvalg, at flere skoler går sammen om projekter. Derved kan man opnå større og bredere projekter, med et større volumen.

Læs mere

Kontakt os

Kontakt FUE på mail fue@sevu.dk eller
på tlf. 38178299.

Vidste du at?

ERNÆRINGSASSISTENBOGEN bruges af praktikstedets og eleven i praktikforløbet. Bogen indeholder informaion og øvelser, som bidrager til et optimalt uddannelsesforbløb.

Læs mere