Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

skoler-uddannelsesveje-header

Ordinær uddannelsesaftale

Uddannelsen til ernæringsassistent er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb. Grundforløbet varer op til 1 år.

Ernæringsassistentuddannelsen er dimensioneret med kvote. Det betyder, at uddannelsesaftaler, hvor skolens tildelte kvote ikke anvendes, skal indgås mellem elev og praktiksted før start på grundforløb 2.

Der skal altid laves en uddannelsesaftale, for at dit læreforhold er gyldigt. Denne uddannelsesaftale fungerer som en kontrakt, og er en ansættelsesaftale mellem dig og dit praktiksted. Der bruges altid en standardblanket, som hentes på undervisningsministeriets hjemmeside. Uddannelsesaftale blanket

Aftalen omfatter hele praktik- og skoleforløbet på hovedforløbet, inklusiv grundforløb 2. Der er gensidig prøvetid på 3 måneder, så du og din praktikvært kan se hinanden an. Opsigelse i prøvetiden kan ske uden begrundelse.

Du ansættes af praktikstedet og får overenskomstbestemt elevløn fra din arbejdsgiver.

Ophævelse af uddannelsesaftale

Ophævelse af uddannelsesaftalen efter prøvetiden kan kun ske efter gensidig aftale eller såfremt modparten har misligholdt sine forpligtelser væsentligt, eller hvis en væsentlig forudsætning for aftaleindgåelsen viser sig at være urigtig eller er bristet.

Ophævelse af uddannelsesaftale blanket

Vejledning til meddelse om ophævelse