Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

skoler-uddannelsesveje-header

Ny mesterlære aftale

Ny mesterlære adskiller sig fra den ordinære uddannelsesaftale ved, at grundforløbet erstattes af praktisk oplæring på praktikstedet i typisk 1 år. Herefter gennemfører du et hovedforløb ligesom de elever, der tager den ordinære vej.

Denne uddannelsesaftale er tiltænkt unge, som er mere praktisk orienterede, og som gerne vil være længst muligt på praktikstedet.

Du vil som elev blive tilknyttet en kontaktlærer og få udarbejdet en uddannelsesplan. Denne udarbejdes af kontaktlærer og mester i fællesskab. Uddannelsesplanen indeholder aftaler om, hvordan skole og mester vil sikre, at du som elev når målene for mesterlæreforløbet.

Uddannelsesaftalen:
Der bruges samme blanket til uddannelsesaftalen, som til det ordinære forløb. Der er et afkrydsningsfelt på standardblanketten, hvor der sættes kryds ud for "Ny mestelære" (blankettens punkt 6). Uddannelsesaftaleblanket

Ny mesterlæreforløbet afsluttes med en praktisk opgave, som udformes af mester og kontaktlærer. Løsningen af opgaven foregår typisk på praktikstedet. Opgaven tager afsæt i det, du som elev har arbejdet med i perioden. Opgaven vurderes godkendt/ikke godkendt af mester og kontaktlærer.

Ny mesterlære, som den er udformet i dag, kan ikke sammenlignes med de gamle former for mesterlære, hvor hele oplæringen foregik på praktikstedet.

Vidste du at?

FAKTA - ARK

Er målrettet, kortfattet information om uddannelsen og det at have en ernæringsassistenelev - til brug for det praktikpladsopsøgende arbejde.

Læs mere

Vidste du at?

ERNÆRINGSASSISTENBOGEN bruges af praktikstedets og eleven i praktikforløbet. Bogen indeholder informaion og øvelser, som bidrager til et optimalt uddannelsesforbløb.

Læs mere