Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

skoler-uddannelsesveje-header

Kombinationsaftale og udstationeringsaftale

I en kombinationsaftale indgås en aftale med 2 eller flere praktiksteder.

I en udstationeringsaftale beskæftiges eleven i dele af aftaleperioden i en eller flere andre virksomheder eller er i supplerende skolepraktik. Det er fx, hvis praktikstedets godkendelse er betinget af, at visse arbejdsopgaver udføres på et andet praktiksted eller i skolepraktik, eller hvis praktikstedet har en samarbejdsaftale med et andet praktiksted, fx i udlandet, om udførelse af visse arbejdsopgaver.

Når en aftale indgås mellem elev og praktikstederne, fastlægges hele forløbet med det samme, så det fremgår, hvilke perioder, eleven er tilknyttet det enkelte praktiksted.

Praktikstederne har det juridiske, økonomiske og uddannelsesmæssige ansvar for eleven i hver deres aftaleperiode. Det praktiksted som indgår udstationeringsaftalen, er ansvarlig for den samlede uddannelse, også under udstationering.

Det er et krav, at alle aftaler skal være på plads og dække hele uddannelsesforløbet, inden den første aftaleperiode begynder.

Der er med baggrund i udvalgets generelle retningslinjer for godkendelse af kombinationsaftaler/udstationeringsaftaler dannet praksis for godkendelse af delaftaler med én elev og flere praktiksteder under følgende forudsætninger:

  • Prøvetiden skal være afviklet inden eleven skifter fra det ene praktiksted til det andet
  • Der skal udarbejdes uddannelsesplan for hver af praktikperioderne
  • De fagligt ansvarlige for elevens oplæring på de to praktiksteder skal samarbejde om den praktiske oplæring af eleven
  • De regler og bestemmelser, der gælder for ernæringsassistentuddannelsen i øvrigt, skal følges.

Udstationering/overdragelse til anden praktikvirksomhed

Erhvervsuddannelseslovens §113 giver mulighed for, at en elev, efter at have indgået uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed, undervejs i sit uddannelsesforløb af praktikvirksomheden kan udstationeres (overdrages) til en anden, godkendt praktikvirksomhed for resten af uddannelselstiden. Den overdragende virksomhed, der har forpligtet sig til at lade en del af elevens uddannelse gennemføre i en anden virksomhed, er over for eleven ansvarlig for den samlede praktikuddannelse. Herunder er virksomheden ansvarlig for, at udstationeringen sker i den aftalte eller forudsatte periode inden for den aftalte uddannelsestid. Den overdragende virksomhed er økonomisk ansvarlig for elevens fortsatte uddannelsestid. Der skal udarbejdes en gensidig aftale herom mellem de to praktiksteder og eleven.

Kontakt os

Kontakt FUE på mail fue@sevu.dk eller
på tlf. 38178299.

Vidste du at?

FAKTA - ARK

Er målrettet, kortfattet information om uddannelsen og det at have en ernæringsassistenelev - til brug for det praktikpladsopsøgende arbejde.

Læs mere