Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

ernaering-header

Talent - ernæringsassistent

På ernæringsassistentuddannelsen har du mulighed for at vælge talentspor. Det indebærer, at du skal have 4 af de ordinære fag på et højere niveau end det obligatoriske. Det faglige udvalg har fastlagt de 4 fag med de højere niveauer, der udgør talentsporet på ernæringsassistentuddannelsen. Skolen tilrettelægger uddannelsesforløbet, og kan fortælle dig mere om, hvordan de har valgt at gøre det.

Det fremgår af Uddannelsesordning for ernæringsassistentuddannelsen, hvilke 4 fag der har højere niveau.

Såfremt du og din virksomhed i et påbegyndt aftaleforhold bliver enige om, at du vil tilvælge talentspor kan dette ske ved et Tillæg til Uddannelsesaftalen. Det skal gøres senest inden start på hovedforløb 2. Det er en forudsætning, at du på dette tidspunkt ikke har gennemført nogle af de fag, der indgår i talentsporet på det obligatoriske niveau. Det skyldes, at der ikke efterfølgende kan gives ekstra tid til, at en elev kan indhente et niveau. Hvis du er kommet så langt i uddannelsesforløbet, at du har gennemført nogle af talentsporfagene og ikke har valgt dem på valgfrit højere niveau, kan uddannelsen således ikke gennemføres med talentspor.
Du kan også godt vælge et enkelt eller flere af fagene på højere niveau, hvis de endnu ikke er gennemført på det obligatoriske niveau i skoleforløbene på Trin 2, selvom uddannelsesaftalen er indgået.

Vejledning til erhvervsskoler om talentsporstilmelding m.v. (UVM, oktober 2017)