Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

ernaering-header

Løn & SU

Hvis du er over 18 år, kan du søge om Statens Uddannelsesstøtte, SU, som du kan få, mens du er på grundforløbet. Resten af uddannelsestiden får du løn, så snart du har en uddannelsesaftale med et praktiksted.

Vælger du at starte med praktik, har du jo en uddannelsesaftale gennem hele uddannelsen, og så får du også løn under hele forløbet.

Læs mere

Eux - ernæringsassistent

Eux kombinerer en erhvervsuddannelse med en erhvervsfaglig studentereksamen.

Med en eux-erhvervsuddannelse som ernæringsassistent opnår du både erhvervskompetence og generel studiekompetence på gymnasialt niveau.

Med en eux-ernæringsassistentuddannelse opnår du adgang til at videreuddanne dig.

Adgangskrav
 • 9. eller 10. klasse
 • Dansk på E-niveau, bestået og naturfag på E-niveau bestået
Varighed og struktur
 • Eux Model B
 • Hovedforløb, 3 år og 2 måneder
 • Grundforløb 1 år
 • Skoleundervisningen i hovedforløbet varer 68,1 uger
 • Minimum 3 skoleperioder
 • Uddannelsen er struktureret, så du som elev skiftevis er på skole og i praktik. Du skal selv finde dig en praktikplads - se fx praktikpladsen.dk. Du får løn under din uddannelse. Du kan få SU, mens du tager grundforløbet.
Hvem kan udbyde EUX
 • Alle uddannelsesinstitutioner, der udbyder ernæringsassistentuddannelsen kan udbyde eux
 • Kontakt den uddannelsesinstitution, du gerne vil tage eux på og hør om mulighederne. Udbyder uddannelsesinstitutionen ikke selv eux, kan de fortælle, hvilken uddannelsesinstitution i dit område, du kan tage uddannelsen på.
 • Du kan læse mere om eux på Uddannelsesguiden.. Her kan du også se, hvilke uddannelsesinstituoner, der udbyder eux.

Kontakt os

Kontakt FUE på mail fue@sevu.dk eller
på tlf. 38178299.

Vidste du at?

FAKTA - ARK

Er målrettet, kortfattet information om uddannelsen og det at have en ernæringsassistenelev - til brug for det praktikpladsopsøgende arbejde.

Læs mere

Vidste du at?

ERNÆRINGSASSISTENBOGEN bruges af praktikstedets og eleven i praktikforløbet. Bogen indeholder informaion og øvelser, som bidrager til et optimalt uddannelsesforbløb.

Læs mere