Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

ernaering-header2

Efter- og videreuddannelse

Du kan udvikle dig inden for dit fag ved at efteruddanne dig på kurser, temadage, konferencer og projektarbejde, deltagelse i MED-udvalg m.m.
Du kan også uddanne dig i det mere formelle uddannelsessystem.

Efteruddannelse

Efteruddannelse defineres ikke som en kompetencegivende uddannelse.

Efteruddannelse kan fx være temadage og konferencer om aktuelle emner.

Videreuddannelse

Videreuddannelse er formelle, kompetencegivende uddannelser.

Videreuddannelser kan gennemføres på:

  • AMU-centre, Erhvervsskoler teknisk/merkantil (erhvervsuddannelser og AMU-kurser)
  • Erhvervsakademier (erhvervsakademi- og akademiuddannelser)
  • Professionshøjskoler (professionsbachelor- og diplomuddannelser)
  • Universiteter (bachelor-, kandidat- og masteruddannelser)

Videreuddannelse for ernæringsassistenter (tast "ernæringsassistent")

AMU-kurser: om mad med varierende behov for ernæring

AMU-kursus: Iværksætteri - ny forretningsidé

AMU-kurser om Ledelse:

Ledelse og samarbejde

Ledelse af teams/produktionsgrupper

Anerkendende ledelse

Gennemførelse af personalesamtaler

På ernæringsassistentuddannelsen er det muligt at tage uddannelsen som eux, hvilket giver direkte adgang til videreuddannelse på erhvervsakademier, professionshøjskoler eller universiteter. Eux-Ernæringsassistent

Kompetencer

Realkompetencer er alt det, den enkelte ved og kan. Både det, der er lært i skolen, på arbejde og fritiden. Hvis du gerne vil i gang med en voksen- og efteruddannelse kan du få vurderet dine kompetencer for afklaring af eventuel merit for tidligere gennemført uddannelse.

Min Kompetencemappe er et personligt redskab til dig som studerende, som har brug for et overblik over, hvilke kompetencer du har tillært dig. For at bruge og se indholdet i https://minkompetencemappe.dk/ skal du oprettes som bruger.

Kontakt os

Kontakt FUE på mail fue@sevu.dk eller
på tlf. 38178299.

Vidste du at?

FAKTA - ARK

Er målrettet, kortfattet information om uddannelsen og det at have en ernæringsassistenelev - til brug for det praktikpladsopsøgende arbejde.

Læs mere

Vidste du at?

ERNÆRINGSASSISTENBOGEN bruges af praktikstedets og eleven i praktikforløbet. Bogen indeholder informaion og øvelser, som bidrager til et optimalt uddannelsesforbløb.

Læs mere