Resultater fundet
Resultater fundet

icon-mobile-1icon-mobile-2icon-mobile-3

Tjek håndværk og sund mad

Afsluttende SKOLEerklæring for ernæringsassistentuddannelsen
 1. Oplysninger om eleven udfyldes af skolen.
 2. Skolens navn
  Ugyldig indtastning
 3. Elevens navn
  Ugyldig indtastning
 4. Elevens CPR-Nr
  Ugyldig indtastning
 5. Uddannelsens startdato
  Ugyldig indtastning
 6. Uddannelsens slutdato
  Ugyldig indtastning
 7. Dato for svendeprøve
 8. Bedømmelse af svendeprøven jf. 7-trinsskalaen
  Ugyldig indtastning
 9. Er der tildelt guldmedalje?
  Ugyldig indtastning
 10. Hvis tildelt guldmedalje, skulle der opfyldes præstationskriterier?
  Ugyldig indtastning
 11. Hvis ja, vedhæftes det udfyldte skema her:
  Ugyldig indtastning
 12. Skolen erklærer herved, at eleven har bestået den fastsatte skoleuddannelse i henhold til bekendtgørelsen for ernæringsassistentuddannelsen, samt at skolebeviset udstedes til eleven.
 13. Dato
  Ugyldig indtastning
 14. Skolens underskrift og evt. stempel vedhæftes scannet eller som billedefil
  Ugyldig indtastning
 15. Sendes pr. sikker mail til sevu@sevu.dk

Kontakt os

Kontakt FUE på mail fue@sevu.dk eller
på tlf. 38178299.

Vidste du at?

FAKTA - ARK

Er målrettet, kortfattet information om uddannelsen og det at have en ernæringsassistenelev - til brug for det praktikpladsopsøgende arbejde.

Læs mere

Vidste du at?

ERNÆRINGSASSISTENBOGEN bruges af praktikstedets og eleven i praktikforløbet. Bogen indeholder informaion og øvelser, som bidrager til et optimalt uddannelsesforbløb.

Læs mere

FUE - Sekretariat

Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen